‘асамблея’

21 січня 2010р. в Білій Церкві.

Про створення громадської організації 21 січня 2010 року в Білій Церкві в 11-00 відбудуться установчі збори всеукраїнської громадської організації.
Ви запрошуєтеся для участі в цих зборах.
Ви можете запропонувати свій проект Статуту цього об’єднання, Ваш варіант резолюції зборів, проект політичної платформи громадської організації, проект її назви.

Асамблея Громадських Організацій України, ставимо перед собою завдання та беремо на себе зобов’язання докласти спільних зусиль для:

 • Забезпечення консолідованої участі громадськості в процесі державного управління, що сприятиме побудові відкритої ринкової, економічно ефективної та соціально орієнтованої моделі державного регулювання;
 • Утвердження законного права громадян на участь у процедурах державної регуляторної політики, що є важливою засадою розвитку демократії в Україні;
 • Формування організаційно-методичних та процедурних засад для забезпечення участі громадських організацій, аналітичних центрів та незалежних експертів у процесі розробки й обговорення проектів регуляторних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • Відстеження ефективності прийнятих регуляторних актів у сфері господарської діяльності на центральному і регіональному рівнях;
 • Надання організаційної та методичної допомоги всім зацікавленим громадським об’єднанням, аналітичним центрам та незалежним експертам для оперативного ознайомлення їх з проектами регуляторних актів, підготовки своїх зауважень і пропозицій та забезпечення консолідованого громадського контролю за дотриманням регуляторних процедур на всіх рівнях влади;
 • Консолідації зусиль громадськості в процесі реалізації державної регуляторної політики та забезпечення узгодження поданих зауважень і пропозицій;
 • Забезпечення висвітлення в центральних і регіональних ЗМІ основних положень проектів регуляторних актів та процедур їхніх публічних обговорень;
 • Створення системи двосторонніх інформаційних потоків та обміну інформацією між органами влади та громадськими організаціями й аналітичними центрами;
 • Проведення регулярних консультацій, фокус-груп, круглих столів, семінарів та нарад громадськості за участю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також відповідних посадових осіб, громадян, суб’єктів господарювання, підприємницьких об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів;
 • Обґрунтування громадських пропозицій і зауважень, надання їх відповідним регуляторним органам та контролю за їх урахуванням;
 • Порушення перед Міністерством юстиції питання зняття з державної реєстрації регуляторних актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, прийнятих без дотримання процедур регуляторної політики, без залучення громадськості до обговорення їх проектів та без врахування громадських пропозицій;
 • Розробки та впровадження механізмів ефективного захисту правових та економічних інтересів підприємництва в Україні;
 • Координації впровадження національних та міжнародних інвестиційних проектів.