Категорія: Цілі та завдання

Асамблея Громадських Організацій України, ставимо перед собою завдання та беремо на себе зобов’язання докласти спільних зусиль для:

 • Забезпечення консолідованої участі громадськості в процесі державного управління, що сприятиме побудові відкритої ринкової, економічно ефективної та соціально орієнтованої моделі державного регулювання;
 • Утвердження законного права громадян на участь у процедурах державної регуляторної політики, що є важливою засадою розвитку демократії в Україні;
 • Формування організаційно-методичних та процедурних засад для забезпечення участі громадських організацій, аналітичних центрів та незалежних експертів у процесі розробки й обговорення проектів регуляторних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • Відстеження ефективності прийнятих регуляторних актів у сфері господарської діяльності на центральному і регіональному рівнях;
 • Надання організаційної та методичної допомоги всім зацікавленим громадським об’єднанням, аналітичним центрам та незалежним експертам для оперативного ознайомлення їх з проектами регуляторних актів, підготовки своїх зауважень і пропозицій та забезпечення консолідованого громадського контролю за дотриманням регуляторних процедур на всіх рівнях влади;
 • Консолідації зусиль громадськості в процесі реалізації державної регуляторної політики та забезпечення узгодження поданих зауважень і пропозицій;
 • Забезпечення висвітлення в центральних і регіональних ЗМІ основних положень проектів регуляторних актів та процедур їхніх публічних обговорень;
 • Створення системи двосторонніх інформаційних потоків та обміну інформацією між органами влади та громадськими організаціями й аналітичними центрами;
 • Проведення регулярних консультацій, фокус-груп, круглих столів, семінарів та нарад громадськості за участю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також відповідних посадових осіб, громадян, суб’єктів господарювання, підприємницьких об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів;
 • Обґрунтування громадських пропозицій і зауважень, надання їх відповідним регуляторним органам та контролю за їх урахуванням;
 • Порушення перед Міністерством юстиції питання зняття з державної реєстрації регуляторних актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, прийнятих без дотримання процедур регуляторної політики, без залучення громадськості до обговорення їх проектів та без врахування громадських пропозицій;
 • Розробки та впровадження механізмів ефективного захисту правових та економічних інтересів підприємництва в Україні;
 • Координації впровадження національних та міжнародних інвестиційних проектів.