Політична партія  «НОВЕ ЖИТТЯ»  це:
Партія для всього народу України;
Партія без злодюг, корупціонерів, злочинців;
Партія для порятунку державності та для стрімкого економічного процвітання України.

Стратегічна задача партії:

До 2017 року Україна повинна увійти в двадцятку найбільш економічно розвинутих країн світу завдяки впровадженню методу розташування керівних кадрів  на всіх рівнях за принципом:  порядність, професіоналізм, патріотизм.

Партія «НОВЕ ЖИТТЯ» першочергово створена для захисту інтересів громадян середнього класу – вчителів, лікарів, інтелігенції, селян, представників силових структур, військовослужбовців, підприємців малого та середнього бізнесу, порядних державних службовців.

Найближча мета партії – створити реальні умови для значного збільшення прошарку так званого середнього класу в Україні, який сьогодні є основою благополуччя найбільш розвинених країн світу. Ми знаємо, як зробити його набагато заможнішим та впливовим!

Саме завдяки сильному та впевненому у стабільному майбутньому середньому класу значно збільшаться відрахування як до бюджету, так і до пенсійного фонду.

Членами нашої партії ми бачимо порядних, патріотично налаштованих громадян України, які прагнуть та роблять все для того, щоб Україна стала високо розвиненою, демократичною, справедливою країною.

Ми бачимо стабільне та заможне майбутнє нашої Батьківщини у відновленні тісних, дружніх та партнерських відносин з нашими сусідами – і в першу чергу з країнами братніх Слов’янських народів! Ми також за справедливу, взаємоприйнятну та виважену політику з усіма іншими країнами світу.

Не можуть бути членами партії:

Не громадяни України, або ті так звані «громадяни» з розряду ділків, які беззастережно крали, або крадуть і зараз державне майно нашої країни, все те, що належить виключно народу України за його історичним правом, корупціонери, злочинці та підозрювані у зв’язках з бандитськими угрупуваннями.

В подальшому за кожний новий член нашої партії повинен буде мати двох поручителів із складу дійсних членів партії «НОВЕ ЖИТТЯ».

Настав час формувати нове суспільство !

Нове суспільство – нове життя !

НОВЕ ЖИТТЯ для України – це створення суспільства вільних та відповідальних особистостей, які розуміють і поважають спільні інтереси кожного і погоджують їх зі своїми інтересами.

Це суспільство відповідального самоврядування, високого рівня особистої безпеки та безпеки приватної власності усіх її форм, високих стандартів моралі, духовності та культури, особистого виховання дітей та дорослих на основі моральних та загальнолюдських цінностей та гармонійної освіти, суспільної справедливості, суворого дотримання закону та порядку на засадах верховенства права,  піклування про здоров’я та впровадження здорового способу життя!

Це суспільство рівних можливостей та справедливого достатку, вільного суспільно-відповідального підприємництва та здорової конкуренції, високого професіоналізму та ефективності праці, гармонії людини і природи.

Ми виступаємо за ефективно діючий справедливий розподіл національного багатства та суспільних благ, при якому державною владою та реально діючою Конституцією забезпечуються рівні умови для кожного, де панують моральність та духовність! В цьому суспільстві кожна людина буде відчувати себе комфортно та безпечно!

Такою Україною кожен її громадянин зможе і буде пишатися!

Сьогодні ми на початку нової Української держави !

Кожен повинен зробити свій вибір сам – свідомий перехід до нових, дійових та реальних форм самостійної української державності, або управління нашою Батьківщиною ззовні, як безгласним сателітом світових лідерів.

Українці ! Об’єднаймося  для побудови НОВОГО ЖИТТЯ !!!

www.нове-життя.com.ua www.n-z.org.ua Е-почта:   [email protected]n-z.org.ua

Коментарі закриті.